Reddingsplan: Genummerde Puzzelstukjes van het raam

Eenieder kan door het sponsoren van een puzzelstukje(s) een bijdrage leveren aan de restauratie van onze vensters voor de toekomst! U kunt deze actie persoonlijk ondersteunen of met uw gezin of bedrijf.

Dit kan door middel van een keuze van een raam. Maak het bedrag over op de bankrekening van Stichting Reddingsplan Franciscuskerk
met nummer NL60 RABO 03523 461 40 onder vermelding van: ‘De Oudewaterse Glazen’.

Kies uw raam en word sponsor. Bekijk de mogelijkheden.

De actie heeft tot nu toe (20 juni 2019) opgebracht: € 76.178!

Raam Sint Franciscus
Raam De Goede Herder

Overzicht werkzaamheden binnenzijde en buitenzijde:

 • Gevels

  • Het metselwerk en scheuren inboeten.
  • Gevels worden gereinigd en het voegwerk gerestaureerd.
 • Goten

  • De hardstenen goten en spuwers worden gerestaureerd en bekleed met koper.
 • Daken

  • Het aangetast dakbeschot wordt vervangen.
  • De schepping (aansluiting goot en leien) aanpassen.
  • De muurplaten worden hersteld en de slechte leien vervangen.
 • Dakkapellen en luiken

  • De met houtrot aangetaste delen worden vervangen en opnieuw geschilderd.
 • Binnenwerk

  • Het metselwerk, het natuursteen, de gewelven, de gevels, de scheuren en het voegwerk worden gerestaureerd.
  • De ribben en colonetten worden verankerd.
 • Polychromeerwerk

  • Het polychromeerwerk van de beschilderde wanden wordt schoongemaakt en waar nodig gerestaureerd.
 • Steigerwerk

  • Het steigerwerk binnen en buiten wordt zo uitgevoerd dat de kerk in gebruik kan blijven.