Welkom bij Stichting Reddingsplan Franciscuskerk

Nieuws: Onze Rommelmarkt vanuit de Opslag aan de Hoenkoopse Buurtweg gaat onder strikte voorwaarden weer van start! Voor tijden en regels klik hier

De St. Franciscuskerk in Oudewater is een driebeukige neogotische kruiskerk, in 1881 ontworpen door architect Everhardus Johannes Margry, een leerling van de bekende architect Pierre Cuypers. De spitse toren van deze kerk en het karakteristieke zadeldak van de St. Michaëlkerk bepalen samen het silhouet van Oudewater.

Toen in 1992 houtrot in de toren werd geconstateerd, moest op korte termijn een flink bedrag op tafel komen om de schade te herstellen. Uitstel van de reparatie zou onherroepelijk tot grote problemen hebben geleid.
Daarom is in 1992 Stichting Reddingsplan Franciscuskerk opgericht met als doel geld in te zamelen voor restauraties en onderhoud van de kerk. De kosten tot behoud van dit rijksmonument zijn hoog en de parochiegemeenschap/locatie kan dat niet alleen opbrengen, temeer omdat de overheid zich wat betreft restauratiesubsidies steeds verder terugtrekt en een grotere lokale bijdrage verlangt.

Lees meer

Reddingsplan: De Oudewaterse Glazen

raam met de goede herder klafter

Eenieder kan door het sponsoren van een raam een bijdrage leveren aan de restauratie van onze vensters voor de toekomst! U kunt deze actie persoonlijk ondersteunen of met uw gezin of bedrijf.

Naar sponsor actie