Stichting Reddingsplan Franciscuskerk

Sponsoring, giften en legaten

Naast haar eigen activiteiten is de Stichting voor haar steun aan het behoud van de Franciscuskerk voor een belangrijk deel afhankelijk van sponsoring en giften. Financiële steun, in welke vorm dan ook, is zeer welkom. U kunt storten op rekening NL60 RABO 03523 46 140 t.n.v. Stichting Reddingsplan Franciscuskerk in Oudewater. 

De Stichting is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften zijn daardoor onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor uw belastingaangifte. Omdat de Stichting een culturele instelling is, verhoogt de Belastingdienst de aftrek nog met 25%!

Belastingtechnisch is het voordelig om de Stichting met een periodieke gift te steunen. Als u een toezegging voor vijf jaar doet, zijn uw giften volledig aftrekbaar voor de belasting, zonder onder- of bovengrens. Hiervoor is een onderlinge overeenkomst voldoende. Een gang naar de notaris is niet meer noodzakelijk. De Stichting adviseert u hier graag in. 

U kunt de Stichting natuurlijk ook opnemen in uw testament.