Stichting Reddingsplan Franciscuskerk

Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

Leon Dekker                                   Voorzitter  (sinds 01-02-2015)                                                                           

Elly Kenbeek                                    Secretaris (sinds 01-04-2003) - Coördinator Kerstmarkt  

Hennie Luinge                                 Penningmeester (sinds 01-05-2009)                                                                                   
                                                                                              
Bets van Apeldoorn                       Lid (sinds 01-02-2015) - Coördinator Rommelmarkt

Coby van Leeuwen                         Lid (sinds 01-02-2015) - Coördinator Oliebollenactie


Het bestuur vergadert zes keer per jaar of zoveel meer als noodzakelijk is. Daarnaast is er regelmatig overleg met de Locatieraad over zaken waarvoor de Stichting wordt gevraagd financieel bij te dragen zoals (groot) onderhoud en deelrestauraties.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.