Stichting Reddingsplan Franciscuskerk

Contact

Indien u contact op wilt nemen, kunt u mailen naar stgreddingsplan@hetnet.nl of
bellen naar Elly Kenbeek, telefoon (0348) 56 29 26.

Rommelmarkt
Voor algemene zaken:
Mevrouw Bets van Apeldoorn, telefoon (0348) 56 26 25

Voor informatie over meubilair en ophalen en bezorgen van goederen:
De heer Jan Boere, telefoon (0348) 56 32 68, mobiel 06 30709449